Kwaliteit
Terug

PcP.´s kwaliteitsbewakingssysteem is gebaseerd op de ISO 9000 (EN 29000) serie. Het systeem volgt de opdeling die deze normen voorstellen, d.w.z. dat het systeem is onderverdeeld in standaard leveranties en specifieke leveranties.
 
Voor beide hoofdgroepen geldt dat de kwaliteit wordt bewaakt met vaste procedures tijdens heel het verloop: van het eerste contact met de klant via offerte, order en fabricage tot levering en follow-up.

Kwaliteitsdoelstelling
PcP. heeft zich als doel gesteld roosters, veiligheidsroosters en -treden en toebehoren te produceren en op de markt te brengen in de kwaliteit die de klant ten alle tijde eist.
Het kwaliteitsbewakingssysteem moet procedures en normen bevatten die waarborgen dat de eisen en verwachtingen van de klant ten aanzien van de kwaliteit bekend zijn – en dat de klant tijdig te weten krijgt welke kwaliteit PcP. verwacht te leveren.

Het kwaliteitsbewakingssysteem moet tevens garanderen dat alle medewerkers van deze doelstelling op de hoogte zijn, zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden - en hoe en wanneer.

Het is ook onze kwaliteitsdoelstelling om het kwaliteitspeil te verhogen en te ontwikkelen door de medewerkers voordurend bij te scholen en op de hoogte te houden van de ontwikkelingen zodat hun uitgebreide kennis bijgehouden en verder ontwikkeld wordt.

De kwaliteitsressources moeten met name ingezet worden op preventieve activiteiten zodat afwijkingen en gebreken zo vroeg mogelijk in het verloop kunnen worden geïdentificeerd.

Kwaliteitsfilosofie
Het waarborgen van de kwaliteit is niet een kwestie van het oprichten van een grote en dure bewakingsafdeling, maar een zaak voor alle afdelingen en medewerkers van het bedrijf. Iedereen is ervoor verantwoordelijk dat een duidelijk omlijnd kwaliteitsdoel wordt nageleefd. De verantwoording voor kwaliteit betekent niet alleen dat de kwaliteit wordt nageleefd vanaf het moment dat de medewerker iets ontvangt totdat hij het weer aflevert, maar dat iedereen er mede voor verantwoordelijk is dat gebreken en fouten verder in het verloop vermeden worden.

Tevens moet iedereen de mogelijkheid hebben om mee te werken aan het verbeteren en verder ontwikkelen van het kwaliteitsniveau en het kwaliteitsbewakingssysteem.

Kwaliteit kan worden beschreven als de verhouding tussen de beleving van de klant ten aanzien van de leverantie en zijn verwachting aan deze leverantie, of als de verhouding tussen het geconstateerde en het gewenste kwaliteitsniveau.

Zoals eens werd gesteld: “Goede kwaliteit is dat de klant terugkeert – en niet het product”.

Het is belangrijk dat de verwachtingen van de klant ten aanzien van de kwaliteitseigenschappen zo snel mogelijk worden geïdentificeerd, zowel door de klant als door de leverancier. Deze kwaliteitseigenschappen bestaan uit de primaire eigenschappen van het product (bv. het antislip- en afvoervermogen en het ontwerp van het rooster) en de technische eigenschappen van het product (bv. de dikte van de voor de oppervlaktebehandeling gebruikte zinklaag, afmetingen en toleranties), maar ook andere eigenschappen als het naleven van de levertijd/-plannen, het leveren en bemiddelen van documentatie en service, behoren tot de kwaliteitseigenschappen.